Ökad insamling av bioavfall

Insamling av bioavfall ska öka och avsättningen av biogas och kompost/rötrest ska långsiktigt tryggas genom kvalitetssäkring av insamlings- och behandlingssystemen.

Inom Västerås stad har 93 procent av alla hushåll valt att sortera ut sitt bioavfall som sedan blir till biogas för bland annat stadens sopbilar och bussar. Biogas är ett av det mest miljövänliga bränslen som finns. Det är ett bränsle som produceras av förnybara råvaror. Det gör att utsläppen av koldioxid som bidrar till växthuseffekten minskar markant.

Genom kvalitetskontroller av bioavfallet och nära samarbete med fastighetsägare och boende ges information angående vikten av att sortera ut sitt bioavfall. Målet är att insamlad mängd bioavfall skall öka jämfört med 2002.

Bedömning: Målet ser ut att uppnås Målet ser ut att uppnås

Indikatorer

Hushållens bioavfall

Indikator TEMA.7.5.1

Antal kilo bioavfall som rötas per invånare

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2005
Senaste värdet: 59,5 kg/ invånare2018
Kontakt