Genomföra en områdesvis energisparkampanj

En samordningsgrupp för energi- och klimatrådgivning bildades 2009 för att samla kommunens resurser och kompetens för att på ett effektivt sätt nå ut till västeråsarna och öka medvetenheten om energifrågor.

I november samma år genomfördes den första delen i en energisparkampanj som pågick fram till och med år 2015. Energisparkampanjen gästade ett område genomförde olika typer av aktiviteter. Det kunde handla om exempelvis drop-in rådgivning på biblioteket eller mötesplatsen, medverkan i en områdesfestival, temadagar på skolor eller föredrag hos Villaägarföreningen.

Resultat

21 områden av besökts av Energisparkampanjen. Totalt har närmare 68 500 hushåll berörts av kampanjen genom direktutskick i brevlådan, annonser och/eller anslag i bostadstadsområdet. 68 500 hushåll utgör 100 % av det totala antalet hushåll i Västerås kommun

Kontakt