Utred möjligheterna för utökad energirådgivning.

Under 2008 beslutades om en organisation för den samordnade energi- och klimatrådgivningen. Syftet är att bättre utnyttja kommunens samlade kompetens på ett mer effektivt sätt. 2009 var det första verksamhetsåret för den samordnade energirådgivningen. I november samma år genomfördes den första delen i en energisparkampanj som planeras att återkomma årligen fram till 2015.

Resultat

Utredningen resulterade i en verksamhetsplan där effektmål, resurser, ansvar, organisation och aktiviteter föreslås.

Utredningen innefattar, förutom den traditionella energirådgivningen, all övrig rådgivning och informationsverksamhet inom energiområdet som bedrivs inom Västerås stads förvaltningar och bolag.

Samordningsgruppen har fortsatt att hålla ihop och ha regelbundna avstämningar kring energiinformationsarbetet även efter Energisparkampanjen. Dock finns ingen verksamhetsplan för Samordningsgruppen efter Energisparkampanjens avslut.

Kontakt