Lågenergihus i Västerås

Nyckeltalet visar antalet lågenergihus som byggs.

Antal lågenergihus där byggsamråd* är genomförda. (Statistiken i diagrammet redovisas som ett ackumulerat värde.)

Datakälla: Västerås stad, Fastighetskontoret

Kommentar

Sedan Västerås stad antog defintionen för lågenergihus 2008 har det varit en god och en tydlig ökande trend av lågenergibyggnader. Målet om att det skulle byggas 250 bostäder enligt Västerås stads lågenergihuskoncept har överträffats mångdubbelt.

*= Ett byggsamråd sker efter att en bygganmälan kommit in till kommunen. Samrådet är ett led i arbetet att kontrollera om samhällets krav följs. Då träffas till exempel byggherren, den kvalitetsansvarige och kanske ytterligare några personer för att diskutera byggprojektet.