Andel sålda miljöbilar

Statistiken visar hur stor andel av de personbilar som nyregistrerats i Västerås under året som fått beteckningen Miljöbil i fordonsregistret. Kriterierna för Miljöbil ändrades från och med 1 januari 2013, så här redovisas till och med år 2012 andelen miljöbilar enligt tidigare kriterierna MB 2007 och från och med år 2013 enligt nuvarande kriterier MB 2013. Eftersom nuvarande kriterier innebar en skärpning kan siffrorna för 2013 och efter ej jämföras mot tidigare år.

Andel miljöbilar bland nyregistrerade personbilar i Västerås

Datakälla: Trafa, "Fordon i län och kommuner" RSK4

Kommentar

Av de personbilar som nyregistrerades i Västerås under år 2011 var drygt 38% miljöbilar. Miljöbilsdefinitionen ändrades 1 januari 2013 och däför kan inte siffrorna för 2013 jämföras med tidigare års siffror.