Utred förutsättningarna för vattenkraft

Förutsättningarna för att bygga ut vattenkraften i Västerås vattendrag ska utredas.

Resultat

Utredningen visar på begränsade förutsättningar för utbyggnad av vattenkraft. Den som vill utnyttja vattenkraften i outbyggda fallsträckor bör utföra en förstudie för att klarlägga nytta, kostnader samt andra intressen som kan utgöra hinder.

Kontakt