Lätta/svaga bilar

Med en lätt/svag bil avses en personbil som väger högst 1 250 kg och samtidigt har en motoreffekt under 85 kW (115 hk).

Statistiken visar hur stor andel som är lätta/svaga bilar av samtliga personbilar i trafik registrerade i Västerås.

Andel lätta/svaga bilar bland personbilar i trafik.

Datakälla: RUS, Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet.

Kommentar

Andelen lätta/svaga bilar i Västerås har minskat konstant sedan mätningarna inleddes. Under de senaste mätåren har emellertid minskningstakten avtagit. Fordonsköparna börjar alltså upptäcka fördelarna med att ha en lätt/svag bil. Lägre bränsleförbrukning ger bättre körekonomi, vilket talar för fler och fler lätta/svaga bilar i framtiden.